Vyberte stránku

Služby

Co vám mohu nabídnout?

 

Při práci s klienty vycházím především ze své dlouholeté zkušenosti. Otevřenost, zajištění naprosté důvěrnosti, provázení ve chvíli nejistoty na životní cestě. To jsou mé zásady. Plus zkušenost z terénní práce v rodinách, s jednotlivým klientem, párem, celým rodinným systémem, i se skupinou dětí a rodičů.

V lektorské a školitelské činnosti se též opírám o dlouholetou a rozmanitou praxi v oblasti školství a sociální péče.

Psychologické poradenství a psychoterapie

Psychologické poradenství

Krátkodobá péče se zaměření na řešení konkrétního problému dle požadavku klienta. Zpravidla 2 – 5 konzultací, dále dle domluvy.

Psychoterapie

Dlouhodobá spolupráce psychoterapeuta s klientem, osobnostní změna a růst, nastavení dle potřeb klienta.

Párová terapie

Terapeutická práce s párem na středně dlouho dobu.

Rodinná terapie

Zpravidla dlouhodobá odborná péče o rodinný systém, terapeutický proces zaměřený na dosažení žádoucí změny ve fungování rodiny – vztahových záležitostí, komunikace, adaptace na proměny systému apod.

Témata terapií

Děti a dospívající
Dětské strachy a úzkosti, vztahové obtíže dítěte v kolektivu, potíže v učení a s prospěchem, výchovné problémy dítěte, vzdor a negativismus v dětském věku, nízké sebevědomí, psychické obtíže, provázení obdobím puberty a dospívání, krizové situace v životě dítěte – rozpad rodiny, úmrtí v rodině, závažné onemocnění apod.

 

Dospělí
Individuální konzultace při psychických obtížích – úzkost, výkyvy nálad, nevyvážené sebevědomí, impulsivní reagování, apod. Vztahová problematika– obtíže v mezilidském kontaktu, partnerských vztazích, osamělost. Problémy spojené se zaměstnáním. Složité situace – rozvod, ztráta zaměstnání, závažné onemocnění, úmrtí blízkého.

 

Partnerské páry
Psychologické poradenství, párová terapie: partnerská krize, povahový nesoulad, obtíže v komunikaci, nevěra, mezigenerační konflikty, závažné onemocnění partnera, rozvod. Individuální konzultace při psychických obtížích – úzkost, výkyvy nálad, nevyvážené sebevědomí, impulsivní reagování, apod.

 

Rodina

Jedná se o práci s celým rodinným systémem anebo výjimečně i s jednotlivcem, ale ve smyslu zapojení v rodinném systému. Vztahové obtíže, včetně vícegeneračních – rodiče a děti, vztahy s prarodiči. Výchovné poradenství, rozvod v rodině – problematika před – během – a po rozvodu, onemocnění v rodině, úmrtí člena rodiny a proces vyrovnávání se se ztrátou blízkého, rekonstruované rodiny – další partner a další děti v rodině, pěstounství a adopce, atd.

Dodatek

Psychodiagnostika dítěte/dospívajícího – jen v indikovaných případech jiné spolupráce.

Lekce a školení

Vedení týmu & Metodické vedení

Metodické vedení učitelů, sociálních pracovníků, psychologů, speciálních pedagogů.

Metodické postupy

Zkušenosti s tvorbou, úpravami a zaváděním metodických postupů a legislativních úprav v oblasti školství a sociálních služeb.

Aktivní účast na pracovních skupinách

Skupiny zabývající se především preventivně výchovnou činností a sociálním začleňováním. Pracovní skupiny při MŠMT, NÚV Praha, Magistrátu města Plzně.

Projekty a lektorská aktivita

Tvorba i účast v různorodých projektech v oblasti školství,  sociálních služeb a preventivních aktivit. Vedení začínajících odborníků – psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník. Zkušenost z poradenské a psychoterapeutické praxe, včetně vedení skupin klientů, práce s kolektivem – třída, pracovní tým.

Spolupráce

 

Člověk v tísni
Lektorská a školící činnost v Praze a Plzni pro pracovníky organizace, poradenské a terapeutické aktivity (klienti služeb organizace – terénní práce v rodinách – psychologické poradenství a rodinná terapie, rodičovské skupiny, klientela převážně z oblasti sociálně znevýhodněných).
Sdružení pěstounských rodin
Lektorská a školící činnost v rámci vzdělávání pěstounů a jejich rodin (Plzeň).
Společnost Tady a teď
Školící a lektorské činnosti pro pracovníky organizace, projektové aktivity, evaluátor projektu.
Magistrát města Plzně
Lektorské a školící činnosti v projektech odboru bezpečnosti a prevence kriminality. V minulosti účast v projektu jako psycholog – odborník včasné intervence, mnohaletá účast v pracovní skupině odboru bezpečnosti a prevence kriminality.
Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola
Lektorská činnost, vzdělávání pedagogů v Plzni.
11. Základní škola, Plzeň
Školní psychologické služby.
Plzeňská zastávka, z.s., Plzeň
Psychologické poradenství a psychoterapie pro rodiny i jednotlivce, děti i dospělé v situaci úmrtí blízkého člověka.
Tyflocentrum, Plzeň
Supervizní setkání a kazuistické rozbory s týmem i individuální konzultace.
Ponton z.s., Plzeň

Supervizní a kazuistická setkání s týmem i jednotlivci v projektu nácviku rodičovských dovedností klientů.

Ceníky

S platností od 1. 9. 2022 

Ceník psychoterapie a psychologického poradenství

Rodinná / párová konzultace

1900
  • V rozsahu 80 – 85 minut

Psychodiagnostika dítěte/dospívajícího

700
  • V rozsahu 60 minut

Chcete se ke mně objednat?

Pokud máte specifické požadavky, napište mi nebo zavolejte. Domluvíme se individuálně.

Kontaktní údaje

Tel.: 737 455 258
E-mail: info@psychologieplzen.cz
IČO: 88236081

Máte dotaz?